Universitarul Dorina Mangra, doctor în vioară, a câștigat un proces cu Academia de Muzică

Actualitate Special

Cunoscuta violonistă clujeană Dorina Mangra (foto oradeapress), profesor universitar doctor la Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” a caștigat la Tribunalul Cluj un proces pe fond împotriva Academiei, relevă o sentință intrată în posesia Clujul Cultural. Procesul a fost intentat de violonistă după ce a primit un avertisment scris din partea conducerii instituției în urma unei discuții pe un grup din aplicația de mesagerie vocală WhatsUpp unde a fost acuzată că s-a adresat necuvincios. Mangra a contestat intern în repetate rânduri, nu i s-a răspuns în forma solicitată, a primit avertisment scris de la conducere și apoi a decis să dea în judecată instituția. A câștigat la fond.

Sentința nu e definitivă, este cu apel la Curte:

”Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată şi precizată de către reclamanta. Anulează Decizia de sancționare disciplinară nr. 2514 din data de 08.10.2021, propusă de Comisia de etică si deontologie universitară …. precum si a actelor premergătoare acestei decizii, respectiv a Raportului nr. 3 din 10.09.2021, privind solutionarea sesizării cu nr. 1558 din 19.07.2021, înaintată Comisiei de Etică a ANMGD. de către doamna conf. univ. dr. …și a Hotărârii Senatului ANMGD, din 07.10.2021 de aprobare a sancțiunii. Anulează documentul intitulat sancţionare pentru încălcarea eticii universitare a reclamantei cu sancţiunea avertisment scris fără număr de înregistrare din 15.11.2021. Anulează documentul intitulat „constatarea nulităţii absolute a documentului intitulat Decizia nr. 406/13.12.2021 de sancţionare pentru încălcarea eticii universitare a reclamantei. Obligă pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 4000 lei, reprezentând onorariu avocaţial. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.…Pronunţată azi 4.04.2022…”

Motivul disputei de pe WhatsUpp: nu se mai înscrie nimeni la admitere la unele specializări ale Academiei de Muzică!

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că este profesor universitar doctor în cadrul Academiei de Muzică „######## ####” ANMGDO, titular la specialitatea vioară.
La data de 30.07.2021 a primit prin email de la secretariatul rectoratului ANMGD, următoarele documente:

 • adresă fără nr. de înregistrare și ștampilă, solicitare din partea Comisiei de Etică (CE). Nu i s-a înmânat și originalul, în format fizic.
  Am solicitat dnei președinte a CE, conf. ######## ######, documentul sesizării acuzatoare, pentru a lua cunoștință de acuzațiile ce mi se aduc. Ca urmare primesc tot pe email:
 • Sesizarea nr. 1558 din 19.07.2021, înaintată CE de către dna decan conf. ##### #####. Este o sesizare împotriva subsemnatei, în care se arată că ” limbajul folosit de către dna prof pe grupurile de intranet este revoltător, jignitor, cu afirmaţii total nefondate, defăimătoare,
 • Adresa CE din 21.07.2021 către dna decan l. ##### prin care i se solicită detalii…și evidențieri prin capturi de ecran. Probabil ca urmare a acestei solicitări, apare o captură de ecran extrasă dintr-un mesaj mult mal lung, trimisă de dna ##### în calitate de reclamantă, ca unic document acuzator la adresa mea.
 • o captură de ecran de pe WhatsApp, ruptă din context. Pentru conformitate, ea se regăsește integral la pag. 54 până la 57 din Anexa I ce face parte din Dosarul meu, depus ca răspuns la solicitarea CE, la data de 20.08.2021. Lecturând întreaga conversație purtată în grupul de WhatsApp se poate observa că tema discuției a fost generată de îngrijorarea unor profesori de specialitate față de faptul că la admiterea din acest an au fost specialități la care nu s-a înscris nimeni. Această situație este una fără precedent și raportat la ea fiecare din interlocutori au exprimat diverse puncte de vedere. Se pare că opinia mea a produs iritarea dnei decan conf. ##### #####, care a considerat-o revoltătoare și jignitoare, cu toate că intenția mea nu a fost nici pe departe aceasta, ci din contră a vrut să reliefeze unele aspecte, de care dacă s-ar tine seama ar putea depăși impasul în care se află.
  A subliniat că toate cele 4 documentele amintite i-au fost aduse la cunoștință pe adresa de email. Nu i-au fost înmânate și în format fizic, cu semnătură de primire. -La data de 20.08 2021 am depus în format fizic (în plic închis) la registratură dosarul personal (însumând Anexa I și Anexa 2, în total 94 de pag.) și răspunsul scris către CE (însumând 6 pagini), cu nr. 1814/ 20.08.2021.
 • în intervalul 20.08.2021 — 13.10.2021 nu s-a întâmplat nimic. Nu i s-a solicitat nici audierea la CE, nici o confruntare cu reclamanta (așa cum am cerut în răspunsul meu către CE), și mai ales, nici o încercare de rezolvare amiabilă a cauzei.
 • Le data de 13.10.2021 i s-a comunicat în format digital pe email documentul” SANCTIONARE DISCIPLINARĂ”. nr.2514 din 08.10.2021. care cuprinde la final mențiunea aplicării sancțiunii disciplinare a avertismentului scris. Documentul are pe prima pagină semnătura rectorului ANMGD, prof. univ. dr. ###### #####, poartă la final semnătura dnei președinte a CE, conf. ######## ######.
  În document s-a menţionat că a fost analizat întreg contextul prezentat și s-a apreciat că furia poate fi justificată, dar că ar fi avut o reacție verbală nepotrivită și s-a dispus sancționarea comportamentului și limbajului injurios folosit în conversația de pe grupul de WhatsApp.”, este menționat în cererea de chemare în judecată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *