31.03.2023

Asociația Inceptus România împreună cu Fiatest SRL, a implementat în perioada 01.04.2021-31.03.2023 proiectul cu titlul „Angajați competitivi”, cod SMIS 135078.

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea gradului de participare la programe de formare profesională și evaluare de competențe pentru angajați din județele regiunilor Nord- Vest, Centru, Sud-Vest Oltenia și Sud-Muntenia, cu accent pe angajații cu un nivel scăzut de calificare/angajați cu vârsta de peste 40 ani/angajați din zone rurale.

Proiectul s-a adresat unui număr de 551 de angajați care au beneficiat și de consiliere profesională gratuită menită să sprijine dscoperirea atitudinii lor față de muncă prin evaluarea factorilor care le influențează motivația, precum și percepția asupra factorilor de stres ocupațional.

Pachetul de formare profesională a cuprins 13 programe de inițiere şi specializare la care au participat peste 470 de angajați:

1. Limba engleză
2. Business English
3.
Competențe digitale
4. Manager proiect
5. Manager resurse umane
6.
Nediscriminarea/egalitate de șanse la locul de muncă
7. Competențe cheie de comunicare
8. Formator
9. G
estionarea deșeurilor, inclusiv deșeuri periculoase
10. Instrumente LEAN
11.
Problem solving: Metoda 8 D de rezolvare a problemelor 12. Managementul performanței
13. Specialist/Manager îmbunătățire procese

Alți 111 angajați din județul Cluj au participat la activități de evaluare, recunoaștere și validare a competențelor dobândite în contexte non-formale și informale pentru calificările de Operator mașini-unelte cu comandă numerică șI Tâmplar universal.

Ca urmare a participării la activitățile de formare și evaluare de competențe, peste 500 angajați au obținut certificări recunoscute de către Autoritatea Națională pentru Calificări. Pentru angajații care au finalizat programele de formare dezvoltate „in-house” de către parteneri au fost emise diplome de participare care certifică competențele noi dobândite în domeniile vizate de curs.

10 angajatori care își desfășoară activitatea în regiunile de implementare au beneficiat și de o analiză specifică, bazată pe concluziile activității de consiliere. Cele 10 companii au fost selectate pe baza numărului de participanți, rapoartele de analiză prezentând concluziile generale din etapa de consiliere pentru grupul de angajați.

Valoarea totală eligibilă 4,711,143.97 lei din care: 3,924,796.82 lei contribuția Uniunii Europene și 692,611.17 lei contribuția din bugetul național al României. Contribuția eligibilă a Beneficiarului este de 93,735.98 lei.

Toate serviciile oferite participanților au fost gratuite.

Proiectul beneficiază de co-finanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.12. „Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale”

Date de contact:

Asociația Inceptus România, Cluj-Napoca, Str. Anatole France nr.22, E-mail: office@inceptus.ro

Pop Mihai-Andrei Manager de proiect: 0745 605 361

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *