UBB va transforma din toamnă Turnul Croitorilor într-un „Turn al Cunoașterii”

Esenţial

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) va găzdui, în cadrul Turnului Croitorilor, Expoziția-muzeu „1581 – Universitatea și Orașul” și va organiza seria de cursuri „Studium Generale” a Institutului STAR-UBB.

Expoziția va fi deschisă publicului începând din 1 octombrie 2020 și va face parte din protocolul academic de vizite la UBB, putând intra și în circuitul turistic al orașului. Studium Generale este un program deschis comunității UBB, dar și comunității clujene, de diseminare a cunoașterii în următoarele paradigme: multi-/inter-/trans-disciplinară și citizen science. Cursurile vor fi transmise și online, transformând astfel Turnul Croitorilor într-un adevărat „Turn al Cunoașterii”!

Prin acest demers, UBB se reîntoarce în locurile de început ale Academia/Universitas Claudiopolitana, sigur, în condițiile în care ne permit evoluția istoriei și a prezentului. UBB își respectă astfel tradiția academică începută în 1581 la un capăt al „Uliței Lupilor” și continuată (refondată) după 1715 la celălalt capăt, pe locul de astăzi al sediului UBB, tradiție reflectată în simbolurile sale academice legale. Academia/Universitas Claudiopolitana va fi continuată de instituții de învățământ superior incluse în 1872 în Universitatea Maghiară din Cluj (Universitatea Franz Joseph), transformată, la rândul ei, în 1919, în Universitatea Românească din Cluj (Universitatea Regele Ferdinand I), UBB fiind moștenitorul academic și succesorul legal al Universității Ferdinand  I. Așadar, în spiritul de început al Tradiției, ne deschidem astfel spre societate (cetate), dar într-o logică modernă a Excelenței (și a citizen science)”, afirmă rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

 

 

În 1581, principele Transilvaniei și regele Uniunii Polono-Lituaniene, Ștefan Báthory, fondează o instituție de învățământ superior, numită Academie (Academia Claudiopolitana), cu statut universitar, având dreptul de a conferi titlurile universitare de baccalaureus, magister și doctor. Academia/universitatea, organizată de iezuiți, avea un nivel inferior (gimnaziu) și unul superior (cu două facultăți, filosofie, urmată de teologie). În actul regal de fondare se spune:

„…instituim, orânduim și înălțăm în cetatea noastră Cluj, altfel numită Kolozsvár, un colegiu al Societății lui Isus și îl înzestrăm cu bunurile și veniturile scrise mai jos. Vrem ca această fundație să dăinuiească în vremuri veșnice și întru tot veacul, atribuind antezisei Societății a lui Isus, cu sprijinul autorității apostolice, o mănăstire părăsită, cândva a fraților din ordinul franciscanilor, construită din generozitatea regilor Ungariei, aflată  în Ulița Lupilor, lipită de zidul cetății, împreună cu biserica, grădinile, curțile, turnurile și cu toate locurile înconjurate de lângă zidurile cetățiihotărâm și decidem prin puterea prezentei scrisori, în temeiul deosebitei noastre dărnicii regești, ca cel care sa instruit cu vrednicie în literele umaniste, ebraice, grecești și latinești, și apoi va fi vrut să ajungă, prin judecata colegiului, la culmea uneia dintre cele două  facultăți, fie de teologie, fie de filosofie, dacă va fi făcut dovada științei sale de carte, să poată să fie promovat la gradele de bacalaureat, magistru și doctor. Iar această promovare să aibă același drept, demnitate, excelență și strălucire pe care obișnuiesc și pot să le dețină de drept și din obișnuință astfel de promovări în academiile din Italia, Franța, Spania și Germania…”  (Sursa: Rus, V. (2007). Operarii in Vinea Domini. Misionarii iezuiți în Transilvania, Banat și Partium (1579‐1715). Volumul I – Tablouri istorice și spirituale, Presa Universitară  Clujeană , Cluj‐ Napoca).

Istoria de excepție a UBB și tradiția ei academică sunt prezentate amănunțit în volumul cu titlul Tradiție și Excelență. Școlile academice/de știință la Universitatea BabeșBolyai din ClujNapoca (158118721919prezent), apărut la finalul anului trecut, sub coordonarea rectorului UBB, Daniel David, la Editura Presa Universitară Clujeană.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *