Patru instituții majore organizează o dezbatere națională la centenarul publicării ”Istoriei civilizației române moderne” de Eugen Lovinescu

Carte Esenţial

Academia Română în parteneriat cu Banca Națională a României, Universitatea București și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj organizează o serie de evenimente menite lansării unei dezbateri naționale privind proiectul național-statal-cultural român în secolul 21.

„Istoria civilizației române moderne” de Eugen Lovinescu este o lucrare fundamentală a culturii române și un reper nu doar intelectual, ci și ideologic. Publicată în 1924 (vol. 1, 1925 vol. 2), ea dezvoltă o teorie și o analiză a fenomenului de sincronizare cu valorile culturale și modelele instituționale occidentale. Mai mult, în mod implicit, ea crează un cadru pentru o analiză comparativă și critică a influențelor și schimbărilor aduse de contactul cu civilizația occidentală – reacții, contrareacții, delimitări, sinteze, alternative și clivaje – oferind astfel posibilitatea dezvoltării unei perspective cuprinzătoare asupra evoluției culturale a proiectului național-statal-cultural român în secolele 19 și 20.

Altfel spus, lucrarea oferă cadrul organizării, în jurul tezelor sale, a parametrilor întregii dezbateri naționale cu privire la proiectul și fenomenul național românesc, o dezbatere la care au contribuit major gânditori precum C. D. Gherea, T. Maiorescu, C. Stere, S. Zeletin, M. Manoilescu, V. Mădgearu, D. Gusti, L. Pătrășcanu etc.

La centenarul publicării acestei lucrări, și în recunoașterea importanței temei și a ideilor avansate de Eugen Lovinescu, Academia Română în parteneriat cu Banca Națională a României, Universitatea București și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj lansează un dialog-dezbatere la nivel național privind proiectul național-statal-cultural român în secolul 21.

Luând ca reper tezele și ideile avansate de Lovinescu, precum și de întreaga pleiadă de gânditori români care s-au aplecat din unghiuri complementare sau opuse asupra fenomenelor discutate și teoretizate de acesta în influenta sa lucrare, institutiile partenere organizează o serie de evenimente publice în care mediul academic, intelectual și publicistic românesc este chemat să discute, evalueze, reconsidere, redefinească și elaboreze marile teze și teme ale acestei perene dezbateri naționale.

În discuție nu vor fi doar tezele și teoriile lui Eugen Lovinescu, ci și întregul set de teorii, perspective și abordări alternative sau complementare care au fost dezvoltate și discutate în sfera culturală, intelectuală și academică românească în ultimii o sută de ani.

Prin acest demers, inițiativa urmărește să aducă o contribuție dublă:

(a) Pe de o parte, la relansarea și revigorarea demersurilor de cercetare și contribuție academică și intelectuală la înțelegerea istoriei, naturii și identității societății și statului românesc în lumea contemporană.

(b) Pe de altă parte, proiectul își propune să contribuie în mod direct la modul în care discursul public și dezbaterea publică în România abordează problemele majore cu care se confruntă din punct de vedere practic societatea română de azi și statul român contemporan, în noile circumstanțe istorice ale secolului 21.

Din punct de vedere operațional, proiectul presupune organizarea a trei evenimente publice în perioada mai 2024 – decembrie 2024. Aceste evenimente vor include prelegeri, mese rotunde și prezentări de lucrări și dezbateri ale cercetătorilor, profesorilor, intelectualilor și publiciștilor români, axate pe un set de teme și un program de lucru care vor fi anunțate public pentru fiecare eveniment în parte, în cursul lunilor următoare.

Selectarea participanților contribuitori va avea loc prin două mecanisme: invitație directă și anunț public pentru depunere de lucrări (call for papers) pentru fiecare dintre evenimentele în cauză. În perioada următoare vor urma anunțuri publice vizând fiecare dintre aceste evenimente în parte.

Evenimentele vor fi deschise publicului larg.

Inițiatorii acestui demers speră că acesta va contribui la consolidarea dialogului cultural și academic în România, oferind o platformă pentru diseminarea ideilor și promovarea discuțiilor critice și constructive, dincolo de clivajele doctrinare, ideologice sau politice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *