Fundația Bartolomeu oferă 35 de burse elevilor de liceu, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor

Esenţial

Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” anunţă deschiderea unui nou
concurs pentru 34 de burse oferite elevilor de liceu, studenţilor,
masteranzilor şi doctoranzilor, în anul şcolar şi universitar 2019-2020,
repartizate după cum urmează:
              • 18 burse pentru elevi, în valoare de 300 lei pe lună
              • 12 burse pentru studenți, în valoare de 400 lei pe lună
              • 3 burse de cercetare pentru masteranzi, în valoare de 400
lei pe lună
              • 1 bursă de cercetare pentru doctorat, în valoare de 500 lei
pe lună
          Bursele pentru elevi, se acordă pe o perioadă de 8 luni, cele
pentru studenţi şi masteranzi pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru
doctorat se acordă pe o perioadă de 12 luni, începând cu 1 noiembrie
2019. Masteranzii şi doctoranzii interesați de aceste burse vor trebui
să prezinte un proiect de cercetare pe o temă interdisciplinară, din
domeniile: teologia şi interpretarea ştiinţelor, teologia şi bioetica,
teologia şi mediul înconjurător, teologia şi artele, teologia şi lumea.


          Calendarul şi etapele desfăşurării concursului:
    • 1 Noiembrie 2019, termenul limită pentru depunerea dosarelor, direct
sau prin poştă, la sediul Fundaţiei (400117 Cluj-Napoca, P-ţa Avram
Iancu 18)
    • 7 Noiembrie 2019 afişarea rezultatelor
    • 8 Noiembrie 2019 contestaţii şi afişarea rezultatelor finale
Condiţiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum şi actele
necesare pentru întocmirea dosarului se găsesc pe situl
www.fundatiabartolomeu.ro. Fundaţia va încheia cu fiecare bursier un
contract în care vor fi prevăzute drepturile şi obligaţiile ce revin
ambelor părţi pe toată perioada derulării bursei.

Fond de 103.200 lei
 Fondul alocat pentru bursele din acest an şcolar şi universitar este
semnificativ mărit și se ridică la suma de 103.200 lei, iar până în
prezent, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a acordat 363 de burse unor
tineri din întreaga ţară, în valoare totală de 932.700 lei.


 Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” a fost înfiinţată în urmă cu 11 ani
de vrednicul de pomenire Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu Anania şi
reprezintă proiectul generos şi inspirat al unui om cu viziuni largi,
care a ştiut să-şi depășească lipsurile tinereţii și să  dorească să
ofere o şansă pentru tinerii merituoşi, dar lipsiţi de posibilităţi
materiale. Ea are ca scop principal acordarea de burse tinerilor
merituoşi dar lipsiţi de posibilităţi, din resursele proprii, pe care le
administrează potrivit dorinţei fondatorului ei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *