Asociația Inceptus România împreună cu Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, au implementat în perioada 01.04.2021-31.03.2023 proiectul cu titlul „Atelierul de învățare”, cod SMIS 135909.

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea gradului de participare la programe de formare profesionala și evaluare de competențe dobândite în contexte non-formale și informale pentru 651 de angajați din regiunile de dezvoltare Nord-Vest, Centru și Sud-Vest Oltenia, cu accent pe angajații cu un nivel scăzut de calificare/angajați cu vârsta de peste 40 ani/angajați din zone rurale, într-o perioada de 24 de luni.

Pentru persoanele selectate au fost organizate activități de consiliere profesională gratuită care să sprijine identificarea cursului de formare potrivit. Instrumentul principal aplicat în această activitate a fost Big Five Adjectives. Rezultatele etapei de consiliere sunt incluse în Raportul Statistic Final, disponibil în format digital la adresa web aceasta. Raportul a fost realizat de echipa de consiliere cu ajutorul soft-ului de statistica SPSS, pus la dispoziție de Partener și include impactul asupra participanților.

Peste 651 de persoane au participat la activitățile de formare, concepute pentru mai multe niveluri de competențe și care au inclus

II. Cursuri de specializare

III. Evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor dobândite în contexte non-formale și informale pentru meseriile de:

• Ambalator Manual • Infirmier/ă

Peste 80% dintre participanți au obținut un certificat de absolvire, emis de Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud în cazul cursului de Printare 3D sau emis de Autoritatea Națională pentru Calificări în cazul celorlalte programe de formare oferite.

În cadrul proiectului a fost dezvoltat și lansat Centru Virtual de Resurse, o platformă dedicată angajaților, angajatorilor și furnizorilor de formare profesională, care include oportunități de formare, resurse pedagogice, surse de informare în domeniul FPC și promovarea parteneriatelor în domeniul învățării pe tot parcursul vieții.

Elementul inedit al proiectului îl reprezintă filmul de tip documentar care surprinde mărturiile participanților, lectorilor și echipei de implementare.
Filmul documentar este disponibil pe canalul de Youtube

De asemenea, pe același canal de Youtube pot fi urmărite și testimoniale individuale ale participanților și lectorilor, precum:

Testimonial Formator curs Manager Resurse Umane

Testimonial Formator curs Manager proiect


• Testimonial Participant curs Instructor Preparator Formare

Testimonial Participant curs Manager proiect

Testimonial curs Operator Mase Plastice

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 4,726,694.19 lei din care: 4,017,690.08 lei contribuția Uniunii Europene și 709,004.11 lei contribuția din bugetul național al României.

Toate serviciile oferite participanților la proiect au fost gratuite.

Proiectul a beneficiat de co-finanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.12. „Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale”

Date de contact:

Asociația Inceptus România ClujNapoca, Str. Anatole France nr.22 E-mail: office@inceptus.ro

Csata Tünde, Manager de proiect 0744138085

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *