Rezultatele Alegerilor din 24 martie::

Prezenţi la vot 122 (din cei 295 de membri cu drept de vot din totalul de 300)

Voturi exprimate 121

Pentru Preşedinte Filiala Cluj

Irina Petraş 117 de voturi din 121 de voturi valabil exprimate

Pentru Comitetul de Conducere al Filialei

Voturi exprimate: 121

Voturi nule: 38

Voturi valabile: 83

Constantina Raveca Buleu, 34

Doina Cetea, 46

Ion Cristofor, 30

Victor Cubleșan 19

Olimpiu Nușfelean 24

Ovidiu Pecican 36

Laura Poantă 39

Adrian Popescu 32

Daniel Săuca 31

Deci, membrii Comitetului: 

Irina Petraş

Doina Cetea

Laura Poantă

Ovidiu Pecican

Constantina Raveca Buleu


Pentru Reprezentant în Consiliul Uniunii

Voturi exprimate: 121

Voturi valabile 107

Voturi nule: 14

Constantina Raveca Buleu 21

Ion Cristofor23

Olimpiu Nușfelean20

Ovidiu Pecican 43

Aşadar, Reprezentant al Filialei Cluj în Consiliu: Ovidiu Pecican

–––-

EXCLUSIV. Vineri, 24 martie, au fost alegeri importante la filiala regională Cluj a Uniunii Scriitorilor. S-a ales noul președinte și noul Comitet Director.

La funcția de președinte a fost un singur candidat, criticul literar Irina Petraș. Ea a candidat pentru al… cincilea mandat. Nu a avut contracandidat și, logic, a fost realeasă în funcția de președinte.

Schimbări au fost în Comitetul Director, unde au fost mai multe candidaturi.

Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor este una regională, pe mai multe județe.

––––––––––––––

Alegeri Filiala ClujCONVOCATOR

Adunarea Generală a Filialei Cluj a

Uniunii Scriitorilor din RomâniaÎn temeiul dispozițiilor art. 16 și art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Președintele Filialei Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 1, apart. 8, Filială a Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „USR”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București,membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Filialei Cluj, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 24 martie 2023,ora 10,la adresaCluj-Napoca, str. Universității nr. 1, apart. 8.


Ordinea de zi a Adunării Generale a Filialei
Adunarea Generală a Filialei va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

Prezentarea Raportului de activitate al Președintelui Filialei în mandatul 2018-2023;


Prezentarea pe scurt a Raportului de activitate a USR de către Președintele în exercițiu al USR;


Prezentarea pe scurt a programelor candidaților la funcția de Președinte al Filialei pentru mandatul 2023-2028;


Prezentarea pe scurt a proiectelor de conducere ale candidaților la funcția de Președinte al USR pentru mandatul 2023-2028;


Dezbatere pe marginea documentelor prezentate;


6. Trecerea la vot, după cum urmează (20–30 minute):

– Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2023-2028;

– Alegerea Președintelui Filialei pentru mandatul 2023-2028;

– Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei;

– Alegerea reprezentantului Filialei în Consiliul USR, altul decât Președintele Filialei.


Toţi candidaţii la funcţia de Preşedinte USR ale căror candidaturi au fost validate de către Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, pentru a-şi susţine candidatura, la Adunarea Generală a Filialei.

Membrii Filialei care doresc să candideze la funcția de Președinte al Filialei și la celelalte funcții eligibile din cadrul Filialei pot depune candidaturile la secretariatul Filialei, în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 1, până la data de 19 martie, ora 12.

Candidaturile trebuie semnate în original și depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Votul în cadrul Adunării Generale

Membrii Filialei prezenți la data, ora și locul desfășurării Adunării Generale a Filialei votează într-o urnă Președintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei și reprezentantul în Consiliul USR, iar într-o altă urnă votează Președintele USR.

Pot vota în cadrul Adunării Generale a Filialei numai membrii Filialei. Un membru al Filialei poate vota un singur candidat la funcția de Președinte USR și un singur candidat la funcția de Președinte al Filialei. Nu se admit voturile prin reprezentant.

Procesul de vot se va închide la data de 24 martie 2023, la ora la care se încheie Adunarea Generală a Filialei. Rezultatele alegerilor pentru Președintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei și reprezentantul Filialei în Consiliul USR se vor consemna într-un proces-verbal. Rezultatele alegerilor pentru Președintele USR se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 5 aprilie 2023, în cadrul Consiliului USR.

Prezentul convocator va fi adus la cunoștința membrilor Filialei prin publicarea acestuia pe pagina de internet a Filialei, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.


Președintele Filialei Cluj,


Irina Petraș


Programele candidaților la funcția de Președinte al Uniunii Scriitorilor:

https://main.components.ro/uploads/c8240ad5f29b1c2d4897d585f59b17dd/2023/03/program-de-candidatura-nicolae-manolescu.pdf

https://main.components.ro/uploads/c8240ad5f29b1c2d4897d585f59b17dd/2023/03/program-de-candidatura-doru-ciucescu-1.pdf

 Vezi în pdf

Darea de seamă privind activitatea Comitetului Filialei pentru perioada 2018-2023

Programele de candidatură ale candidaților de la Filiala Cluj


Președinte

Irina Petraș

Comitetul Filialei (4+1 locuri)

Constantina Raveca Buleu

Doina Cetea

Ion Cristofor

Victor Cubleșan

Olimpiu Nușfelean

Ovidiu Pecican

Irina Petraș

Laura Poantă

Adrian Popescu

Daniel Săuca

Consiliul USR (1 loc)

Constantina Raveca Buleu

Ion Cristofor

Olimpiu Nușfelean

Ovidiu Pecican

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *