Sprijin de 5,5 milioane de euro pentru dezvoltarea de opere cinematografice şi de televiziune unice

A 7-a Actualitate

Societăţile europene de producţie audiovizuală, în special cele independente, pot primi sprijin financiar pentru dezvoltarea de opere cinematografice şi de televiziune unice (lungmetraje, animaţii, documentare şi seriale), în cadrul unui program al cărui buget total este de 5,5 milioane de euro.
Sprijinul financiar va fi acordat în cadrul subprogramului MEDIA, în baza Regulamentului (UE) numărul 1295/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (2014-2020), potrivit unui anunţ postat pe site-ul dedicat acestui program.

În cadrul obiectivului de întărire a capacităţilor sectorului audiovizual european, una dintre priorităţile subprogramului MEDIA este îmbunătăţirea capacităţii operatorilor din sectorul audiovizualului de a realiza opere audiovizuale europene care să aibă potenţialul de a circula în Uniune şi în afara acesteia şi de a facilita coproducţiile europene şi internaţionale, inclusiv de televiziune.

Subprogramul MEDIA acordă sprijin pentru realizarea de opere audiovizuale europene, în special opere cinematografice şi de televiziune, cum ar fi cele de ficţiune, documentarele, filmele de animaţie şi pentru copii, precum şi operele interactive, precum jocurile video şi multimedia cu un potenţial mai mare de circulaţie transfrontalieră.

Totodată, subprogramul MEDIA acordă fonduri pentru activităţi care urmăresc să sprijine societăţile europene de producţie audiovizuală, în special societăţile independente de producţie, în vederea facilitării coproducţiilor europene şi internaţionale de opere audiovizuale, inclusiv opere de televiziune.

În cadrul acestui program sunt eligibile activităţile de realizare a următoarelor tipuri de opere audiovizuale: lungmetraje, animaţii şi documentare creative cu durata minimă de 60 de minute, destinate lansării în cinematografe; filme de ficţiune (unice sau seriale) cu durata totală de minimum 90 de minute, animaţii (unice sau seriale) cu durata totală de minimum 24 de minute şi documentare creative (unice sau seriale) cu durata de minimum 50 de minute, destinate în principal difuzării la televiziune.

De asemenea, sunt eligibile pentru finanţare proiectele de ficţiune care durează în total sau oferă o experienţă a utilizatorului totală de minimum 90 de minute, animaţii care durează în total sau oferă utilizatorului o experienţă totală de minimum 24 de minute şi documentare creative care durează în total sau oferă utilizatorului o experienţă totală de minimum 50 de minute, destinate în principal exploatării pe platforme digitale.

Bugetul total disponibil în cadrul acestui proiect este de 5,5 milioane de euro, iar contribuţia financiară acordată constituie o subvenţie.

Contribuţia financiară maximă care poate fi acordată pentru un proiect unic este o sumă forfetară de: 60.000 de euro, în cazul animaţiilor; 25.000 de euro, în cazul documentarelor creative; 50.000 de euro, în cazul proiectelor de ficţiune, dacă bugetul de producţie estimat este de cel puţin 1,5 milioane de euro;
30.000 de euro, în cazul proiectelor de ficţiune, dacă bugetul de producţie estimat este mai mic de 1,5 milioane de euro.

Cererea de propuneri are două termene-limită pentru depunerea candidaturilor. Pentru a fi inclusă în primul termen, cererea de sprijin trebuie depusă până pe 15 ianuarie. Pentru a fi inclusă în al doilea termen, cererea de sprijin trebuie depusă între 1 februarie şi 16 aprilie. Documentele trebuie trimise la Education, Audiovisual and Culture Executive Agency din Bruxelles.

Durata maximă a proiectului este de până la 30 de luni de la data depunerii cererii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *